< Cofnij

Lepsza opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji prasowej

29 sierpnia w Szpitalu Klinicznym im. Jonchera odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Wielkopolsce.  W konferencji wzięli udział Rektor UMP profesor Andrzej Tykarski, Dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Karola Jonchera dr Paweł Daszkiewicz, Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii profesor Andrzej Rajewski, profesor Filip Rybakowski Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, konferencję prowadził Kanclerz, dr Rafał Staszewski.

Jak podkreślił Rektor, profesor Andrzej Tykarski, zwiększenie liczby szpitalnych łóżek dla psychiatrii dzieci i młodzieży ma duży wymiar społeczny. Rolą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest także rozwój opieki medycznej. Staramy się być wyczuleni na problemy zdrowotne mieszkańców naszego miasta i regionu. Problem psychiatrii dziecięcej wykracza oczywiście znacząco poza Wielkopolskę. W całym kraju obserwujemy trudności z dostępnością do świadczeń. Dlatego też władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z Dyrekcją Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera podjęły decyzję o zwiększeniu liczby łóżek psychiatrycznych dedykowanych dzieciom - wskazał prof. Andrzej Tykarski.

Choć hospitalizacja młodych pacjentów z problemami psychiatrycznymi jest zawsze ostatecznością to jednak ostatnio liczba takich chorych rośnie w całej Polsce. Dlatego Wielkopolski Oddział NFZ wraz z naszym Uniwersytetem, zwiększył o 50% liczbę łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. 

Wielkopolski Oddział NFZ, oprócz dodatkowych łóżek zakontraktował też Izbę Przyjęć, która będzie mieściła się właśnie w Szpitalu Klinicznym im. Jonchera. Jak podkreśliła Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz to istotna zmiana, która pozwala na całkowite zaspokojenie potrzeb tej grupy chorych w naszym regionie. Fundusz na ten cel jeszcze w tym roku przeznaczy 820 tys. złotych i dodatkowo 300 tys. zł na organizację Psychiatrycznej Izby Przyjęć.

Profesor Filip Rybakowski zaznaczył, że mocną stroną Szpitala i Uniwersytetu jest posiadanie dwóch oddziałów psychiatrycznych dziecięcych - jednego dla dzieci młodszych, a drugiego dla młodzieży. Taki rozdział sprzyja prawidłowemu leczeniu, bo i problemy dzieci są różne w danych grupach wiekowych.

Prof. Andrzej Tykarski zaznaczył, że projekt ten nie udałby się bez dobrej współpracy z NFZ oraz zaangażowania kierowników klinik psychiatrycznych: dr hab. Agnieszki Słopień oraz prof. dra hab. Filipa Rybakowskiego.

Od początku tego roku do końca lipca na oddział psychiatryczny Szpitala Klinicznego im. Jonschera przyjęto 723 pacjentów do 18 roku życia z zaburzeniami psychiatrycznymi. Jesteśmy wyczuleni na problemy zdrowotne mieszkańców naszego miasta i regionu - powiedział na zakończenie konferencji  Rektor, profesor  Andrzej Tykarski - po częściowym przekształceniu oddziału dla dorosłych, utworzyliśmy dodatkowy oddział psychiatrii dzieci i młodzieży liczący 20 łóżek. Łącznie, od 1 września tego roku będziemy mogli jednoczasowo objąć opieką szpitalną 45 dzieci. Mamy nadzieję, że w dużej mierze rozwiąże to problemy organizacyjne tej dziedziny medycyny w naszym województwie. Pragnę także podkreślić, że poza troską o infrastrukturę, koncentrujemy się na jakości świadczeń. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą prowadzi znakomity zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów i terapeutów pod kierunkiem wybitnych ekspertów: dr hab. Agnieszki Słopień i prof. dra hab. Filipa Rybakowskiego.

Lepsza opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

Lepsza opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży

Lepsza opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży