< Cofnij

Laureatka konkursu dla Młodych Naukowców

Z satysfakcją informujemy, że laureatką tegorocznej I nagrody w "Konkursie na najlepszą pracę Młodego Naukowca" zgłoszoną na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego została dr n. med. Patrycja Sosińska-Zawierucha z zespołu prof. dra hab. Andrzeja Bręborowicza, za pracę "Wpływ dehydroksymetylepoksykwinomycyny (DHMEQ) na komórki mezotelium otrzewnowego w warunkach dializy otrzewnowej".

Dr n. med. Patrycja Sosińska-Zawierucha pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do kręgu jej zainteresowań należą badania poświęcone analizie patomechanizmu zaburzeń funkcji śródbłonka u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze obrazuje współczynnik IF na poziomie 102.299 oraz HI wynoszący 11. Doktor Sosińska-Zawierucha jest  beneficjentką programu START przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także programu Iuventus Plus oraz programu stypendialnego dla Wybitnych Młodych Naukowców finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyplom oraz krótką prelekcję w imieniu laureatki odebrał i wygłosił dr n. med. Piotr Zawierucha.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody