< Cofnij

Laureaci Konkursu StRuNa

11 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa (St-udencki Ru-ch Na-ukowy), nagradzającym najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów. W konkursie brało udział ponad 260 kół naukowych, do finału zakwalifikowano 20 z nich.

Laureatem w kategorii Koło Roku 2015 zostało SKN Chemia Leków - działające przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej (przewodniczący koła: Mikołaj Mizera, opiekun: dr hab. Judyta Cielecka-Piontek).

Ponadto, wyróżnienia uzyskali:

- w kategorii Projekt Naukowy Roku 2015 - projekt pt. "Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna - labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących", realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej przez Magdalenę Paczkowską (opiekun naukowy projektu dr hab. Judyta Cielecka-Piontek).

- w kategorii Wyprawa Roku 2015 - SKN Leczymy z Misją (przewodniczący: Wojciech Sierocki, opiekun koła mgr Dominika Bazan).

Wszystkim członkom wyróżnionych kół serdecznie gratulujemy.