< Cofnij

Laureaci konkursu "Najlepsi z Najlepszych!"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wynik konkursu „Najlepsi z Najlepszych!”.

Nagrodzony projekt pt. „Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii” został złożony przez studentów Wydziału Farmaceutycznego: Mikołaja Mizerę i Macieja Ostrowicza pod kierunkiem dr hab. Judyty Cieleckiej-Piontek.

Projekt „Najlepsi z najlepszych!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach. 

Serdecznie gratulujemy.

Najlepsi z Najlepszych