< Cofnij

Krok w wymarzoną przyszłość

Dzięki realizacji projektu „III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zadanie 2 - Medycyna w liceum - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00, uczniowie mają okazję do poszerzania zainteresowań naukami medycznymi i realizowania swoich pasji.

Zaangażowanie w projekt prof. Jolanty Dorszewskiej - Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy ze szkołami średnimi, oraz ponad 30 wykładowców z naszej Uczelni, przy nieocenionym wsparciu grona pedagogicznego wyróżnione zostało przez organizatorów konkursu Polska Nagroda Innowacyjnego Rozwoju.

O realizacji projektu i jego celach na łamach rzeczo.pl mówi prof. Jolanta Dorszewska. Zachęcamy do przeczytania: https://rzeczo.pl/krok-w-wymarzona-przyszlosc/.

prof. Jolanta Dorszewska
    prof. dr hab. Jolanta Dorszewska