< Cofnij

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 września 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

- OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

- PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

- SONATA 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy złożyć:
- w Dziale Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2015 r.
- do Narodowego Centrum Nauki do dnia 15 grudnia 2015 r.


Dział Badań Naukowych

Zobacz także