< Cofnij

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin składania wniosków mija 19.11.2015 r.

» Więcej informacji na temat projektu