< Cofnij

Nagrody farmakoekonomiczne

Szanowni Państwo,

podczas ISPOR Poland Chapter - XIV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zorganizowanej w Warszawa w dniach 1-2 grudzień 2016 r., Kapituła Konkursu PTFe na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki przyznała nagrody pracownikom i magistrantom Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP.

Pierwsze miejsce w kategorii prac doktorskich zdobył Pan dr n. farm. Tomasz Zaprutko za rozprawę doktorską na temat "Farmakoekonomiczna ocena kosztów terapii osób ze zdiagnozowaną schizofrenią leczonych farmakologicznie oraz w skojarzeniu z terapią niefarmakologiczną". Promotorem pracy była prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska.

Dodatkowo w kategorii prac magisterskich 3 pierwsze miejsca konkursowe zdobyły prace wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP:

1. miejsce: mgr farm. Maria Bronisz - za pracę na temat "Eksport równoległy leków - wpływ na dostępność poszukiwanych specyfików na polskim rynku aptecznym" - promotor pracy: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska, opiekun pracy: dr n. farm. Tomasz Zaprutko.

2. miejsce: mgr farm. Maciej Skorek - za pracę na temat "Medyczne bazy danych - zastosowanie w praktycznym leczeniu cukrzycy zgodnie z EBM na przykładzie przychodni i szpitali" - promotor i opiekun pracy: dr hab. Krzysztof Kus.

3. miejsce: mgr farm. Karol Kołodziejski - za pracę na temat "Innowacyjność zastosowania komputerowych baz danych i EBM w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym choroby Alzheimera" - promotor i opiekun pracy: dr hab. Krzysztof Kus.

 

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki