< Cofnij

Komunikat dotyczący organizacji pracy i zamówień

Baner

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie zleceń na zakupy do absolutnego minimum, wynikającego z zapewnienia ciągłości pracy Państwa jednostek. Obecna obsada kadrowa Uniwersytetu jak i funkcjonowanie firm zewnętrznych jest mocno ograniczona.

Prosimy, by zakupy pozostały ograniczone w szczególności do zaopatrzenia niezbędnego dla realizacji aktualnych prac badawczych. Prosimy o racjonalne składanie zapotrzebowania na materiały biurowe i odczynniki, zważywszy na zawieszone zajęcia dydaktyczne.

Informujemy, że czasowo wstrzymujemy zakupy części produktów. Wszelkie szczegóły dostępne są w Dziale Obsługi Zakupów.

Prosimy także mieć na względzie, że obecna sytuacja może wydłużać proces zakupowy, z racji na występujące trudności w dystrybucji i gotowości firm do składania ofert przetargowych.

W nawiązaniu do zarządzenia JM Rektora z dnia 25 marca br. przypominamy, że praca zdalna wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej i akceptacji dyrektora lub prorektora. Prosimy kierowników jednostek, by w miarę możliwości w taki sposób organizować pracę, by w pomieszczeniu przebywał jeden pracownik.

Informujemy także, że z racji na obecną sytuację pracownicy UMP mogą korzystać z parkingów przy naszych obiektach, by ułatwić dotarcie do pracy z ograniczeniem korzystania z publicznych środków transportu. Prosimy osoby chcące uzyskać dostęp do parkingów - w miarę posiadanych wolnych miejsc - o kontakt mailowy z p. mgr. inż. Maciejem Koniecznym, z-cą dyrektora ds. operacyjnych, e-mail: mkonieczny@ump.edu.pl.


Z wyrazami szacunku

Krystyna Piątkowska, Dyrektor ds. Administracji
Rafał Staszewski, Dyrektor Generalny

Zobacz także:

KOMUNIKATY