< Cofnij

Komunikacja w medycynie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" odbyła się w Warszawie w dniach 27-28 października 2017 r. Była to okazja do interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Podczas ustnej sesji studenckiej decyzją komisji w składzie: dr Barbara Jacennik, prof. Tomasz Pasierski, Anna Gumienny dwie prace studentek naszej Uczelni zdobyły nagrody:

DyplomDyplom