< Cofnij

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Podczas ostatniego posiedzenia LXIV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko przewodniczącego KWSM została wybrana Łucja Zielińska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Skład nowego prezydium prezentuje się następująco: wiceprzewodicza Sonia Statuch (Warszawski Uniwersytet Medyczny), członkowie: Maciej Burski (Collegium Medicum w Krakowie), Paweł Pęcak (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz Maciej Sobieraj (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Konferencja odbyła się we Wrocławiu, w dniach 23-25 października.

Przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego