< Cofnij

Komisja Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Zdjęcie - prof. dr hab. Monika Urbaniak, dr Rafał Staszewski

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Marcin Wiącek powołał Komisję Ekspertów ds. Zdrowia. W gronie ekspertów komisji jest dwoje przedstawicieli naszego Uniwersytetu: prof. dr hab. Monika Urbaniak, Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz dr Rafał Staszewski, Dyrektor Generalny UMP. Serdecznie gratulujemy!

Zadaniem komisji  jest wspieranie Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności wypracowanie stanowiska na temat praktycznego znaczenia konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. Prace komisji mają skupić się na zidentyfikowaniu najistotniejszych problemów oraz wytyczeniu mapy drogowej kierunków zmian opieki zdrowotnej w Polsce. Z uwagi na obecną sytuację, kluczowym i pierwszym zadaniem komisji będzie przygotowanie rekomendacji związanych z wyzwaniami dla systemu ochrony zdrowia w obliczu kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wywołanym agresją Rosji.