< Cofnij

Kolejny początek

Zdjęcie

3 października w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nasza Uczelnia zainaugurowała kolejny rok akademicki.

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w otoczeniu Prorektorów, Dziekanów i członków Senatu naszej Uczelni dokonał uroczystego otwarcia kolejnego roku akademickiego w prawie 100-letniej tradycji studiów lekarskich w Poznaniu.

W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej, studenci oraz liczne grono gości. Ponad 2100 młodych ludzi rozpoczęło właśnie nowy etap w swoim życiu - studia w poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Przede wszystkim dla nich zabrzmiało Gaudeamus Igitur w zgodnym chórze uczelnianym pod batutą profesora Przemysława Pałki.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród im. Władysława Biegańskiego oraz Złotych Laurów Akademickich, które w tym roku otrzymali: prof. dr hab. Bożena Raszeja-Wanic, prof. dr hab. Wiesława Salwa-Żurawska i prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak. Honorowe Specjalne Wyróżnienie Złotego Lauru Akademickiego trafiło do rąk mgra Bogdana Poniedziałka, w uznaniu za 26 lat piastowania funkcji Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tradycyjnie w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego dyplomy odebrali doktorzy habilitowani, natomiast pracownicy administracji po raz pierwszy w historii wyróżnieni zostali nagrodą Zorganizowani.

Wykład pt. "Fryderyk Chopin a medycyna: śmiertelny człowiek, nieśmiertelny geniusz" wygłoszony przez prof. dra hab. Wojciecha Cichego uświetnił uroczystość.

» Fotogaleria