< Cofnij

Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Z satysfakcją informujemy, że na posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski wybrany został na funkcję zastępcy Przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Na czele Kolegium Rektorów Miasta Poznania stanął JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki, a  dotychczasowy przewodniczący prof. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskie będzie także pełnić funkcję zastępy.

Jednym z głównych celów Kolegium Rektorów Miasta Poznania, w skład którego wchodzą rektorzy publicznych szkół wyższych miasta Poznania, jest integracja poznańskiego środowiska naukowego i zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycyjnej, związanej z rozwojem sportu akademickiego, opieką zdrowotną pracowników i studentów, aktywnością naukową i kulturalną studentów.