< Cofnij

Katedra i Zakład Farmakognozji miejscem realizacji „BONU NA INNOWACJE” przyznawanego przez PARP

Logotypy


Zespół z Katedry i Zakładu Farmakognozji uzyskał do realizacji projekt: „Wykonanie prac badawczych prowadzących do opracowania receptury i technologii wytwarzania innowacyjnej linii dermokosmetyków dedykowanych osobom z atopowym zapaleniem skóry” (POIR.02.03.02-30-0049/20) w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem konkursu jest opracowanie przez jednostki badawczo-naukowe nowych technologii, które zostaną wdrożone w działalności przedsiębiorców.