< Cofnij

Już 10 lat kształcimy arteterapeutów na Wydziale Nauk o Zdrowiu!

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XII edycji Studiów Podyplomowych Arteterapii.

Początek rekrutacji: 17 grudnia 2018 r.
Pierwszy zjazd: 9-10 marca 2019 r.

Zapraszamy na studia podyplomowe, których program jest realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, terapeutami Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii oraz Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Kształcenie prowadzimy od 2008 roku, a nasi absolwenci pracują w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, prowadzą własne gabinety i pracownie rozwoju i terapii. Wśród naszych absolwentów są też osoby, które ukończyły studia dla siebie, dla lepszego zrozumienia siebie, dla własnego rozwoju.

Są to czterosemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. Zdominowanie kształcenia zajęciami praktycznymi pozwala na rozwinięcie i doskonalenie przez słuchaczy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej, umiejętności pomagania, dostosowane do uwarunkowań zachowań indywidualnych.

Rekrutacja, informacje szczegółowe:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/arteterapia

Zdjęcie