< Cofnij

IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

W dniu 4 marca 2019 w ramach IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej odbyło się warsztatowe spotkanie poświęcone tematyce „Value Based Pricing w Polityce Lekowej”.

W 4 panelach dyskusyjnych spotkali się specjaliści różnych dziedzin mających wpływ na decyzje dotyczące polityki lekową i zdrowotnej państwa.

Pracownicy naszego Uniwersytetu w osobie Pani Prof. Elżbiety Nowakowskiej (Panel Etyczny) oraz Pana dr hab. Krzysztofa Kusa (Panel Ekonomiczny) zostali zaproszeni jako eksperci do dyskusji w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podczas podjętych prac panelowych przygotowywany został dokument referencyjny dotyczący „Value Based Pricing w Polityce Lekowej - rekomendacje”, który został wręczony podczas obrad Forum Panu Ministrowi Zdrowia Prof. Łukaszowi Szumowskiemu.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie