< Cofnij

IV edycja Dni Jakości UMP

W dniach 3-4 lipca 2023 r. odbyła się czwarta już edycja Dni Jakości UMP, nad którą honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Główną ideą spotkania było zwrócenie uwagi na aktualne wyzwania edukacji medycznej ukierunkowanie na doskonalenie jakości kształcenia.

Pierwszy dzień, to dzień wykładów, który uroczyście otworzył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Wykład inauguracyjny, o stawaniu się nauczycielem akademickim oraz wzajemnym wspieraniu się wykładowców, wygłosiła Pani dr hab. Anna Wach, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kolejne wystąpienia dotyczyły ścieżki awansu zawodowego dydaktyka, profilaktyki wypalenia zawodowego, rozwoju warsztatu nauczyciela akademickiego oraz wyzwaniom jakim musi podołać promotor pracy dyplomowej.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty podnoszące kompetencje dydaktyczne skierowane zarówno do młodych jak i doświadczonych nauczycieli akademickich takie jak: Aktywizujące metody, techniki i narzędzia dydaktyczne (infografiki i prezentacje - Canva, narzędzia do interaktywnego współdzielenia treści w kształceniu tradycyjnym i zdalnym: Mentimeter, Quizizz, Miro), Sylabus jako przewodnik a nie dokument, Jakość w kształceniu asynchronicznym - tworzenie kursu e-learningowego od A do Z czy 6 kapeluszy myślowych. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem - łącznie uczestniczyły w nich 82 osoby. Wszystkich, którzy z powodu braku miejsc nie mogli uczestniczyć w warsztatach zapraszamy na ich kolejną edycje już we wrześniu.

Dziękujemy wykładowcom i uczestnikom.
Do zobaczenia na kolejnych Dniach Jakości UMP!

IV edycja Dni Jakości UMP IV edycja Dni Jakości UMP

IV edycja Dni Jakości UMP IV edycja Dni Jakości UMP

IV edycja Dni Jakości UMP IV edycja Dni Jakości UMP

IV edycja Dni Jakości UMP

 

Logotypy

IV edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00