< Cofnij

Innowacje w terapii zajęciowej

Zdjęcie

27 lutego 2018 roku w Centrum Biologii Medycznej odbyła się 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w terapii zajęciowej”. Organizatorem Konferencji była Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wzięło w niej udział 210 badaczy, nauczycieli, studentów, którzy reprezentowali wszystkie ośrodki uniwersyteckie prowadzące kształcenie w obszarze terapii zajęciowej, a także praktyków tej profesji. Był to bardzo intensywny dzień obrad i spotkań. Uczestnicy wysłuchali 25 wystąpień konferencyjnych, zapoznali się z 9 plakatami. Po południu odbył się 1. Polski Szczyt Terapii Zajęciowej - pierwsze spotkanie reprezentantów różnych środowisk poświęcone dyskusji aktualnych problemów i wyzwań dla terapii zajęciowej w Polsce.

Patronaty nad Konferencją przejęły: ENOTHE (Europejska Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym); Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański; PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Szczególną część obrad stanowiło wystąpienie badaczy reprezentujących konsorcjum projektu ENRICHME (ENabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly), finansowanego w ramach budżetu HORYZONT 2020, realizowanego od marca 2015 roku do lutego 2018 roku w naszej uczelni. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” pt. „Malowanie światłem”.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie