< Cofnij

Inauguracja roku akademickiego pod znakiem pandemii

Władze Uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na naszym Uniwersytecie na pewno przejdzie do historii. Zorganizowana w czasie pandemii w Auli UAM zgromadzić mogła tylko nielicznych przedstawicieli naszej akademickiej społeczności. Mimo to, a może dlatego, że wszyscy mieli świadomość wyjątkowości tej uroczystości, tegoroczne otwarcie roku akademickiego pełne było wzruszeń i odniesień do humanistycznych aspektów medycyny.

Uroczystość poprzedził krótki film na temat pracy Uniwersytetu w czasie pandemii. Pokazano laboratoria wykonujące badania w kierunku SARS-CoV-2 - do końca września w uniwersyteckim laboratorium, pierwszym w Wielkopolsce, wykonano 100 tysięcy oznaczeń próbek na obecność koronawirusa. Przedstawiono pracę uniwersyteckich szpitali klinicznych, które mimo ogromnych trudności, pracowały normalnie. Od pierwszych dni pandemii studenci jako wolontariusze masowo włączyli się  do walki z pandemią. To największy w historii Uczelni studencki wolontariat liczący tysiąc osób. W filmie zaprezentowano też możliwości i efekty pracy on-line wykładowców i studentów.

Uroczystość otworzył JM Rektor profesor Andrzej Tykarski, który przywitał wszystkich zebranych w auli, i tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu on-line. Z oczywistych powodów grono przybyłych gości było o wiele mniej liczne niż zazwyczaj. Przybyli reprezentanci: Wojewody Wielkopolskiego - Maciej Bieniek, Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Paulina Stochniałek, Starosty Poznańskiego - Piotr Zalewski, Zastępca Prezydenta Poznania - Jędrzej Solarski. W uroczystości uczestniczyli także rektorzy poznańskich uczelni, dyrektorzy szpitali klinicznych oraz reprezentacja pracowników i studentów naszego Uniwersytetu. Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji nadesłał Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Jadwiga Emilewicz, Ministrowie Nauki i Zdrowia.

Następnie JM Rektor profesor Andrzej Tykarski wygłosił przemówienie inauguracyjne. Wiele było w nim odniesień do „Dżumy" Alberta  Camusa, podziękowań dla całej akademickiej społeczności, która zdaniem JM Rektora zdała najtrudniejszy egzamin dając świadectwo dobra.

Kolejnym punktem programu była immatrykulacja studentów. Poprowadziła ją Prorektor, profesor Małgorzata Kotwicka, która przyjęła  ślubowanie od reprezentantów studentów pierwszego roku. Następnie JM Rektor dokonał immatrykulacji. Ślubowanie od reprezentantów studentów studiów anglojęzycznych przyjęła Prorektor, profesor Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, a JM Rektor dokonał immatrykulacji.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Martyna Piszczek. Mówiła o tym, że wprawdzie rolą młodego pokolenia jest kwestionować, nie zgadzać się, być nieposłusznym to niestety pandemia zabrała młodym ludziom to prawo. W szybkim tempie musieli dorosnąć, wykazać się dojrzałością. - Zostaliśmy wypchnięci na scenę, bez żadnych prób i zdawać nasz egzamin z odpowiedzialności - mówiła Martyna Piszczek. Dodała, że ta trudna sytuacja pokazała, że nie potrzeba nam bohaterów, tylko armii młodych dobrze wykształconych ludzi. W czasie pandemii na placu boju pozostali wykładowcy i studenci w wirtualnej przestrzeni.

Dla jednych i drugich był to trudny czas - może dlatego wyróżnienia, które przyznają studenci: Amicus Studentium i „Wykładowca Roku" przyniosły tyle wzruszeń.

Wyróżnienia Amicus Studentium otrzymali:

a Wykładowcami Roku zostali:

Dziękując studentom za wyróżnienie mgr Monika Pyszczorska czy prof. Anna Jelińska nie kryły emocji, a prof. Michał Nowicki dodał, że są to najbardziej wzruszające chwile w jego dwudziestoletniej karierze.

W kolejnym punkcie programu Prorektor, profesor Ewa Wender-Ożegowska przedstawiła sylwetki laureatów Nagrody im. Prof. Antoniego Jurasza. Nagroda ta przyznawana jest w uznaniu za wkład w otwarcie uczelni na świat i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Nagrodę Jurasza w tym roku otrzymali:

Kandydatów do Nagrody Komedy przedstawił Prorektor, profesor Zbigniew Krasiński. Podkreślił, że w tym roku uhonorowani zostali wybitni, pracowici Wielkopolanie, przyjaciele naszego Uniwersytetu, którzy w trudnym czasie hojnie, także materialnie, wspierali nasz Uniwersytet i szpitale kliniczne. Nagrodą i statuetką Komedy uhonorowani zostali:

Jak podkreślił profesor Krasiński: „Im te nagrody po prostu się należały".

Prorektor, profesor Edmund Grześkowiak zaprezentował laureatów Nagrody im. Władysława Biegańskiego:

Za wyróżnienie podziękowała prof. Magdalena Figlerowicz dedykując nagrodę swoim znakomitym, nieżyjącym poprzednikom na stanowisku kierownika kliniki: profesorom Marii Chmielowej i Wojciechowi Służewskiemu.

Następnie odbyło się wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. W tym roku stopień ten otrzymało 20 osób.

Od kilku lat za szczególne zasługi wyróżniani są także pracownicy administracji naszego Uniwersytetu nagrodą „Zorganizowani". W tym roku laureatami zostali:

Dyrektor Generalny dr Rafał Staszewski w uzasadnieniu podkreślił, że nagrodzone zostały osoby wspierające pracę laboratoriów uczelnianych i wolontariuszy w walce z pandemią.

Wykład inauguracyjny pt.: „SARS-CoV-2 - wyzwanie XXI wieku" wygłosiła profesor Iwona Mozer-Lisewska kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, która od pierwszych dni pandemii w Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej opiekuje się chorymi na COVID-19. Profesor Mozer-Lisewska podkreśliła, że nikt nie jest odporny na zakażenie wirusem. Zaskakujące dla lekarzy jest to, że wirus jest ciągle niepoznany, zmienia swój profil, a przebieg choroby jest nieprzewidywalny. Na początku pandemii wszyscy poruszali się po omacku, obecnie strategie lecznicze stosowane są takie same jak na świecie. Nie zawsze oznaczają one zwycięstwo z wirusem. COVID-19 to ciężka choroba, mówiła profesor Mozer-Lisewska, której śmiertelność jest na poziomie 10 procent. Dotyka także personel medyczny. W poznańskim szpitalu zachorowało 37 pracowników, wszyscy wyzdrowieli. Nikt z Kliniki, kierowanej przez prof. Mozer-Lisewską nie uległ zakażeniu, co może oznaczać, że rygorystyczne przestrzeganie reżimów sanitarnych jest na razie jedynym sposobem walki z koronawirusem.

Kończąc uroczystość Inauguracji  roku akademickiego 2020/2021 JM Rektor profesor Andrzej Tykarski podziękował całej akademickiej społeczności i wszystkim zaangażowanym w walkę z epidemią.

Hybrydowy występ naszego Chóru Uniwersyteckiego pod dyrekcją prof. Przemysława Pałki - część chórzystów śpiewała on-line, część z balkonu auli uniwersyteckiej - zakończył uroczystość.

» Fotogaleria z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

Helena Czechowska
Fakty UMP

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej z uroczystości.