< Cofnij

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

W dniu 4 października, w Auli UAM, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2022/2023. Rok pełen wyzwań, obaw, ale i nadziei.

Doniosłemu wydarzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski, który przywitał licznie zgromadzonych gości, w tym: Senatorów i Posłów na Sejm RP - Posłankę Jadwigę Emilewicz, Posłankę Katarzynę Kretkowską oraz Posła Bartłomieja Wróblewskiego, Ministra Zdrowia - dr. Adama Niedzielskiego, Wojewodę Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego, Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego - Stanisława Gądeckiego, Sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej - Szymona Szynkowskiego vel Sęk, reprezentującego Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, reprezentującego Prezydenta Miasta Poznania - Jędrzeja Solarskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Poznańskiego - Jana Grabkowskiego, Prezesa Agencji Badań Medycznych - dr. hab. Radosława Sierpińskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Filipa Nowaka, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ - Agnieszkę Pachciarz, Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - dra Krzysztofa Kordela, Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli - Tadeusza Dziubę, Dyrektora Laboratorium Medycznego Diagnostyka w Warszawie, byłego ministra Zdrowia - Sławomira Gadomskiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji, byłych rektorów, dyrektorów szpitali klinicznych oraz pracowników i studentów naszego Uniwersytetu.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora było nie tylko podsumowaniem minionych 12 miesięcy, ale także przedstawieniem planów na nowy rok akademicki, a szereg wystąpień znamienitych gości podkreślił rangę całej uroczystości.

W tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć immatrykulacji studentów pierwszego roku oraz wystąpienia przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. 

Inauguracja roku akademickiego to także wyjątkowy moment, aby uhonorować pracowników nagrodami i wyróżnieniami.

W tym roku wyróżnienie Amicus Studentium otrzymali:

Tytuł Wykładowca Roku otrzymali:

Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie inauguracji wręczono uroczyście również inne nagrody.

Senat naszej Uczelni przyznał prof. dr hab. Katarzynie Ziemnickiej Nagrodę im. Profesora Antoniego Tomasza Aleksandra Jurasza.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Senat UMP przyznał Nagrody im. Władysława Biegańskiego: prof. dr. hab. Ryszardowi Marciniakowi (nagroda I stopnia), prof. dr hab. Ewie Florek (nagroda II stopnia) oraz prof. dr. hab. Tomaszowi Kotwickiemu (nagroda II stopnia).

Senat przyznał również wyróżnienie honorowe - Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Najwyższe uczelniane wyróżnienie wręczył JM Rektor profesor Andrzej Tykarski. Otrzymali je: prof. dr hab. Stefan Grajek oraz prof. dr hab. Michał Musielak.

Osobom, które w sposób szczególny wpłynęły na pozytywne zmiany organizacyjne UMP, swoją postawą wykazując duże zaangażowanie, przyznano nagrody Zorganizowani 2022. Są one wyrazem docenienia starań pracowników działów wspierających działalność naukową i dydaktyczną, tak by tworzyć najlepsze środowisko pracy. Wyróżnienia z rąk JM Rektora Andrzeja Tykarskiego i Dyrektora Generalnego dra Rafała Staszewskiego otrzymali: mgr Piotr Domagalski, Julia Ratajczak, mgr Anna Trzaskawka oraz Katarzyna Waraczewska.

Wykład inauguracyjny pt.: „Psychofarmakologia wczoraj i dziś” wygłosił prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

Występ Chóru UMP pod dyrekcją prof. Przemysława Pałki w towarzystwie Anny Mierzwy, aktorki teatru Nowego w Poznaniu i Radosława Elisa, aktora Teatru Muzycznegojak również wspólnie odśpiewane tradycyjne Gaudeamus zakończyły uroczystość inauguracji roku akademickiego.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu filmowego z uroczystości oraz galerii zdjęć.