< Cofnij

Inauguracja III edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

W miniony weekend w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w obecności Dziekana Wydziału Lekarskiego II, prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego oraz Kanclerza, dr Rafała Staszewskiego zainaugurowaliśmy III edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych. Zajęcia w ramach 2-semestralnych studiów podyplomowych rozpoczęła, jak dotąd największa grupa słuchaczy, bo aż 32 uczestników!

Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce, uruchomiliśmy już po raz trzeci studia w ramach których, słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Słuchaczy powitał Kierownik studiów, dr hab. Jacek Karczewski, natomiast pierwsze zajęcia poprowadzili dr Rafał Staszewski, który również odpowiada za kierowanie programem studiów oraz panie Joanna Wieczorek-Powiertowska oraz dr Magdalena Jósiak, które są ekspertami w dziedzinie monitorowania badań klinicznych.

W związku z dużym zainteresowaniem naszym programem planujemy nabór na kolejną, IV edycję studiów, już wiosną 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje szczegółowe:
» www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/badania-kliniczne-i-biomedyczne-badania-naukowe
» www.badaniakliniczne.ump.edu.pl

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie