< Cofnij

IFMSA na XXI Światowym Kongresie Ginekologii i Położnictwa FIGO w Vancouver

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA miało ogromny zaszczyt reprezentować studentów medycyny na XXI Światowym Kongresie Ginekologii i Położnictwa FIGO 2015, który odbywał się w dniach 4-9 października w Vancouver w Kanadzie. Wydarzenie było organizowane przez Międzynarodową Federację Ginekologów i Położników FIGO.

Nasza studentka Michalina Drejza przedstawiała stanowisko studentów medycyny w zakresie włączania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w program studiów medycznych, oraz wdrażania strategii Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zdrowia matki, dziecka i wieku rozwojowego na lata 2015-2030.

IFMSA przewodniczyło również dyskusji, razem z Dyrektorem Generalnym FIGO profesorem Hamidem Rushmanem, na temat udziału studentów medycyny w promowaniu zdrowia kobiety i dostępu do opieki położniczej w stanach nagłych oraz roli przyszłej generacji lekarzy w polepszaniu jakości opieki nad pacjentką.

IFMSA działa w ponad 129 krajach świata biorąc aktywny udział w promowaniu zdrowia reprodukcyjnego oraz dostępu do opieki ginekologiczno-położniczej wśród studentów medycyny. Program Stały IFMSA ds. Zdrowia Seksualnego, Reprodukcyjnego i HIV/AIDS (SCORA) współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia, Agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami działającymi na rzecz ulepszania zdrowia populacyjnego.