< Cofnij

Historyczna rekonstrukcja

Na prośbę telewizji ukraińskiej 1+1,  w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zespół naukowców pod kierownictwem dr n. biol. Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej podjął się badań identyfikacyjnych szczątków kostnych osobnika płci żeńskiej z sarkofagu Jarosława Mądrego, który znajduje się w Soborze Sofijskim w Kijowie. Poddane badaniom szczątki z sarkofagu Jarosława Mądrego,  wielkiego księcia Rusi Kijowskiej, należą prawdopodobnie do jego drugiej żony Ingegerdy Szwedzkiej.

Badania te wykonane zostały w ramach projektu ukraińskiej telewizji 1+1 i dla potrzeb realizacji filmu "Україна. Повернення своєї історії", który swoją premierę miał 25 sierpnia 2016r. W filmie wśród wielu wątków historycznych, przedstawione zostały również zagadnienia dotyczące Ingegerdy Szwedzkiej i badań  szczątków kostnych z sarkofagu Jarosława Mądrego.

Zespól naukowców z Polski dysponował badaniami z tomografii komputerowej szczątków, które wykonane zostały w klinice Borys w Kijowie w 2009 roku, kiedy to poraz kolejny dokonano otwarcia sarkofagu.  Wtedy też zespół  ukraińskich naukowców przeprowadził badania antropologiczne i radiologiczne, a zespół rosyjski wykonał badania izotopowe.  Wcześniej sarkofag otwierany był m.in. w 1936r, 1939r., a Michaił Gierasimow wykonał aproksymację twarzy w oparciu o cechy czaszki Jarosława Mądrego.  

Badania prowadzone przez  polski zespół przebiegały w kilku etapach. Na podstawie badań z tomografii komputerowej (CT) zostały przeprowadzone badania radiologiczne i uzupełniające baniana antropologiczne. Zespół posiłkował się również opracowaniami innych zespołów naukowych, badających szczątki z sarkofagu Jarosława Mądrego. Konieczne było wykonanie modelu 3D czaszki, z wykorzystaniem plików DICOM z badania tomografii komputerowej szczątków, z uwzględnieniem anatomicznego ułożenia żuchwy. Kolejne etapy to modelowanie mięśni, nakładanie kolejnych warstw tkanek miękkich w ścisłym związku z wyznaczonymi w poszczególnych punktach ich grubościami. Aproksymację twarzy  przeprowadzono z wykorzystaniem  metody komputerowej 3D. Następnie w oparciu o otrzymane wyniki aproksymacji 3D  wykona została artystyczna wizualizacji twarzy, która wykorzystana została do teksturyzacji twarzy (głowy) 3D.

 

Zespół naukowy:

dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska (antropolog sądowy) Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

dr n. med. Wojciech Kociemba (radiolog) Zakład  Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

dr inż. Michał Rychlik (specjalista inżynierii wirtualnej) Katedra Inżynierii Wirtualnej Politechniki Poznańskiej

dr n. med. Julia Sobol (medyk sądowy) Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Mirosław Kuźma – artysta plastyk.

 

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

 

Zdjęcia wykonali:

Zdjęcia od 1 do 8 –  Markian Kaniuka,  Ukraińska TV „1+1”;

Zdjęcie 9 – Wojciech Kociemba, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Zdjęcia 10 do 11 – Michał Rychlik, Politechnika Poznańska;

Zdjęcia 12 do 16 – Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Zdjęcie 17 – Mirosław Kuźma, artysta plastyk;

Zdjęcie 18  – Dorota Lorkiewicz-Muszyńska (UM Poznań)  i Mirosław Kuźma przy współpracy z grafikiem komputerowym  (TV Chanel  1+1)