< Cofnij

Gorące lato w Centrum Symulacji Medycznej UMP

W ubiegłym tygodniu, w Centrum Symulacji Medycznej UMP, zakończył się intensywny 4-tygodniowy okres egzaminowania w oparciu o zasady obiektywnych egzaminów klinicznych, tzw. OSCE. Przygotowania do egzaminów studentów kierunków: Lekarskiego, Pielęgniarstwa, Położnictwa i Ratownictwa medycznego, zostały podjęte z dużym wyprzedzeniem i wymagały zaangażowania nauczycieli akademickich oraz pracowników CSM, także w trakcie trwania innych zajęć dydaktycznych.

Warto wspomnieć, iż pierwszy egzamin o strukturze OSCE odbył się w Centrum Symulacji Medycznej w 2020 roku dla kierunku Pielęgniarstwo (koordynator: dr hab. Danuta Dyk), w kolejnym roku także dla kierunków Położnictwo (koordynator: prof. UM dr hab. Beata Pięta) oraz Ratownictwo medyczne (koordynator: dr Roland Podlewski). Doświadczenia zebrane podczas wspomnianych egzaminów okazały się bezcenne w trakcie organizacji największego, dotychczas przeprowadzonego egzaminu praktycznego, jakim był egzamin PRE-OSCE dla studentów III roku kierunku Lekarskiego. Koordynacji podjęła się dr Patrycja Marciniak-Stępak, a dzięki zaangażowaniu zarówno nauczycieli akademickich, Standaryzowanych Pacjentów, jak i całej kadry technicznej CSM, w czasie 5 dni do egzaminu przystąpiło 422 studentów. Jego celem było zweryfikowanie podstawowych umiejętności studentów z zakresu m.in. zbierania wywiadu, badania przedmiotowego, wybranych procedur medycznych, interpretacji wyników badań laboratoryjnych oraz podstawowych umiejętności resuscytacyjnych.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (gorąca atmosfera nie była wyłącznie spowodowana przedegzaminacyjnymi emocjami), w opinii większości osób zaangażowanych w to wydarzenie, taka forma sprawdzenia wiedzy daje więcej satysfakcji oraz cennych wskazówek dotyczących doskonalenia umiejętności na dalszych etapach kształcenia, zarówno dla samych studentów, jak i nauczycieli akademickich. Wnioski i obserwacje poczynione podczas tego egzaminu będą przydatne podczas organizacji egzaminu OSCE dla studentów VI roku medycyny w roku akademickim 2024/2025.

Podsumowując, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej oraz techników CSM podczas 4 tygodni prowadzonych egzaminów przystąpiło do nich ponad 670 studentów. Zatem był to czas wytężonej pracy, a teraz wszyscy zasłużyli na wypoczynek.

Egzamin