< Cofnij

Gala Naukowej Fundacji Polfarmy w Łazienkach Królewskich

Mikołaj Mizera i logo Naukowej Fundacji Polpharmy
Dnia 12 czerwca w Warszawie odbyła się Gala Naukowej Fundacji Polfarmy. Pośród 10 laureatów na najlepszą pracę doktorską i stypendium naukowe Fundacji znalazł się mgr inż. Mikołaj Mizera, który realizuje pracę pt. „Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu zależności struktura-właściwość fizykochemiczna (QSPR) dla wybranych aktywnych substancji farmaceutycznych” w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji pod opieką dr hab. Judyty Cielecka-Piontek. Promotorem pomocniczym jest dr Dorota Latek z Pracowni Modelowania Molekularnego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyplom

» Informacja w wersji PDF