< Cofnij

Fundusz Grantowy proSCIENCE 2.0

FUNDUSZ GRANTOWY
proSCIENCE 2.0

konkurs na aparaturę badawczą dla realizacji celów statutowych jednostek UMP

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję , iż w dniu 1 września uruchomimy konkursu na zakup aparatury naukowo-badawczej dla jednostek naszego Uniwersytetu. Będzie to pierwsze w historii naszej uczelni postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie najlepszych projektów naukowych, które wymagają wsparcia wysokokosztowej aparatury badawczej.

Wyboru wniosków dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora, prof. Michała Nowickiego.

Regulamin konkursu mający na celu zapewnienie transparentności postępowania, wraz z wnioskami, które będzie można składać do dnia 29 września br. zostanie opublikowany na portalu WISUS.

Zachęcam Państwo do aplikowania w konkursie proSIENCE 2.0!


prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor UMP