< Cofnij

Finał 55. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

25 października 2019 r. odbył się finał 55. Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego, zorganizowanego pod patronatem JM Rektora UMP - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Wydarzenie to, swoją obecnością oraz ciepłymi słowami skierowanymi do studentów, uświetnili: Prorektor, prof. dr hab. Ryszard Marciniak, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Edmund Grześkowiak oraz  Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko. Jury złożone z doświadczonych pracowników naukowych wydziału oraz grono studentów wraz z  nauczycielami akademickimi - prof. dr hab. Anną Jelińską, prof. dr. hab. Tomaszem Goślińskim, prof. dr hab. Janiną Lulek, prof. dr. hab. Jaromirem Budzianowskim, stanowili audytorium.

55. edycja Konkursu Prac Magisterskich w sposób szczególny włączyła się w obchody Jubileuszu 100-lecia uniwersyteckich studiów farmaceutycznych w Poznaniu oraz 40-lecia kierunku Analityka medyczna. Wyróżniającą częścią uroczystości były - wystawa fotografii prezentująca 55-letnią tradycję wydziałowych konkursów, wykład pt. „Dlaczego warto dbać o mikrobiom jelitowy?”, który wygłosiła Pani dr hab. Hanna Tomczak, Kierownik Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, a także wspomnienia prof. dr. hab. Michała Umbreita, pomysłodawcy i inicjatora tych studenckich konkursów.

Od 1964 roku, corocznie, absolwenci rywalizują o laury konkursowe na wydziale, aby później, laureat I miejsca mógł prezentować wyniki swojej pracy na konkursie ogólnopolskim, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Naukową Fundację Polpharmy.

Podczas tegorocznego finałowego spotkania autorzy przedstawiali wyniki swoich prac w formie interesujących prezentacji zakończonych dyskusją. Jury konkursu wyłoniło trzy najlepsze prace. Zwycięzcami 55. Konkursu Prac Magisterskich zostali studenci kierunku farmacja: Miłosz Miedziaszczyk (I miejsce), Magdalena Olejniczak (II miejsce) oraz Emilia Dybska (III miejsce). Ponadto, w konkursie wyróżniono Annę Hanisch za najlepszą pracę z zakresu badań nad lekiem roślinnym oraz autorki dwóch najlepszych prac z kierunku Analityka Medyczna - Agnieszkę Bień i Magdalenę Małachowską. Laureaci i pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, a Dziekan WF - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak złożył wszystkim uczestnikom gratulacje i życzenia wielu sukcesów.

Od prawej: prorektor UMP prof. dr hab. Ryszard Marciniak, prodziekan WF prof. dr hab. Anna Jelińska, prof. dr hab. Michał Umbreit na tle wystawy
Od prawej: prorektor UMP prof. dr hab. Ryszard Marciniak, prodziekan WF prof. dr hab. Anna Jelińska, prof. dr hab. Michał Umbreit na tle wystawy

Laureaci, członkowie Jury, Komitet Organizacyjny, prof. dr hab. Michał Umbreit wraz z Dziekanem – prof.dr.hab. Edmundem Grześkowiakiem
Laureaci, członkowie Jury, Komitet Organizacyjny, prof. dr hab. Michał Umbreit wraz z Dziekanem - prof.dr. hab. Edmundem Grześkowiakiem

Laureat I miejsca Miłosz Miedziaszczyk
Laureat I miejsca Miłosz Miedziaszczyk

Finaliści
Finaliści