< Cofnij

Echa V Jubileuszowej Konferencji Farmakoekonomicznej w Poznaniu

Dnia 17 listopada 2017 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Konferencji o zasięgu międzynarodowym uczestniczyli goście z Niemiec (Prof. R. Göder - CAU, Kiel) i Ukrainy (Prof. O. Zaliska DHLNMU, Lwów), a także Wiceminister Zdrowia, przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz studenci.

Wygłoszono 24 wykłady m.in. na temat polityki lekowej Polski (Wiceminister Zdrowia Prof. M. Czech), uwarunkowań rynku farmaceutycznego (Prof. H. Mruk - UE Poznań), farmakoekonomicznego spojrzenia na leczenie biologiczne chorób zapalnych o podłożu immunologicznym (dr R. Staszewski, UM, Poznań), kosztów leczenia otyłości (Prof. W. Bryl - UM Poznań) oraz funkcji kontrolnych NFZ w zakresie gospodarki lekami (dyr. P. Brombera - NFZ).

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz z innych ośrodków akademickich.

Konferencji towarzyszyła Sesja Posterowa - nagrodzono 3 prace. 

Podsumowując, konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji i wyrażania poglądów na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce. 

Wydarzenie w którym uczestniczyły 342 osoby spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczą przesłane liczne listy gratulacyjne.

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce