< Cofnij

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Dnia 20 listopada 2015 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce" organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze praktycy, farmaceuci, osoby z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz studenci (łącznie ok. 200 osób).

Podczas konferencyjnych obrad wygłoszono 16 wykładów m.in. na temat roli HTA w farmakoekonomice (Prof. O. Zaliska NUM - Lwów/Ukraina) i kierunku zmian w HTA dla Polski i Europy (dr W. Wysoczański - AOTMiT, Warszawa). Wiodącymi tematami wykładów były również wystąpienia Prof. M. Czecha (WUM, Warszawa) dotyczące roli Real Word Evidence w farmakoekonomice, Prof. W. Bryla (UMP, Poznań) na temat społecznych i ekonomicznych następstw nadciśnienia tętniczego oraz Pana dyr. P. Brombera (NFZ), który przybliżył sytuację rynku leków refundowanych w Polsce. Ponadto dużym zainteresowaniem uczestników obrad cieszyło się wystąpienie Pani dr D. Koligat (UMP, Poznań) dotyczące społeczno-ekonomicznych aspektów kontrolowanych szczepień. Podczas konferencji nagrodzono prace prezentowane przez studentów w Sesji Posterowej.

Podsumowując, konferencja była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu najnowszych trendów w farmakoekonomice oraz źródłem dyskusji i wyrażania poglądów na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce.