< Cofnij

Dzień z VR

Zespół Centrum Symulacji Medycznej UMP pod kierownictwem mgra Piotra Ziemaka zachęca zainteresowanych studentów do zdobywania nowych doświadczeń w ramach inicjatywy pn. Dzień Otwarty z VR.

W trakcie 120-minutowych szkoleń uczestnicy zapoznają się z nowoczesnym oprogramowaniem wirtualnej rzeczywistości oraz trenują swoje umiejętności na symulatorach laparoskopowych.

Przez wzgląd na duże zainteresowanie przedsięwzięcie powtarzane będzie cyklicznie. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.csm.ump.edu.pl.

Plakat