< Cofnij

Dyplomatorium Absolwentów programów anglojęzycznych oraz Uroczystość White Coat Ceremony

2 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 odbyła się Uroczystość Dyplomatoryjna Absolwentów kierunków anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił Konsul Honorowy Królestwa Norwegii, Pan Jan Antoni Kubiak, oraz Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, a także prodziekani innych wydziałów i pełnomocnicy Dyrektora Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

Przemówienie dla tegorocznych absolwentów wygłosili: prof. Anna Ratka, absolwentka farmacji UMP z 1981 roku, która obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych na Uniwersytecie Chicago State, College of Pharmacy (Chicago, USA) oraz Dr Agnieszka Rogalska, absolwentka medycyny UMP z 2003 roku, Zastępca Dyrektora Biura Medycyny Sądowej hrabstwa Dane w Madison, USA. Jako przedstawicielka kadry nauczycielskiej, krótką przemowę wygłosiła również prof. Beata Czarnecka.

W uroczystości wieńczącej zakończenie studiów wzięło udział 139 absolwentów medycyny, stomatologii, farmacji i fizjoterapii. Towarzyszyli im bliscy oraz rodziny, które przybyły na tę okazję z 20 krajów.

Wybitnych studentów osiągających ponadprzeciętne wyniki uhonorowano listami gratulacyjnymi Jego Magnificencji Rektora za pracę społeczną, organizacyjną, działalność naukową lub osiągnięcia sportowe.

Tego samego dnia o godzinie 13:00 rozpoczęła się Uroczystość White Coat Ceremony, podczas której nastąpiło założenie białych fartuchów przez studentów 1. roku kierunków anglojęzycznych, mające symbolicznie wyrażać przyjęcie do środowiska profesjonalistów zawodów medycznych. Przemówienie dla studentów wygłosił absolwent medycyny UMP z 2002 roku, wybitny specjalista z dziedziny nefrologii z Geisel School of Medicine, Dartmouth, Prof. Luiz M. Kolankiewicz, oraz świeżo upieczony absolwent medycyny w języku angielskim, Dr Mohamad Lazizi.

Obydwie uroczystości były transmitowane na żywo w Internecie za pośrednictwem uczelnianego kanału YouTube.

 

Dyplomatorium

White Coat Ceremony