< Cofnij

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W sobotę 19 listopada 2016 r. o  godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyło się Dyplomatorium absolwentów studiów II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W imieniu Władz Uczelni dyplomy absolwentom studiów II stopnia wręczyli reprezentujący JM Rektora Prorektor prof. dr hab. Michał Musielak oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM. Ponadto w uroczystości udział wzięli Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Anna Jankowska, dr hab. Przemysław Lisiński prof. UM, dr hab. Marcin Żarowski oraz  Prodziekani Wydziałów: Lekarskiego I dr hab. Grzegorz Dworacki prof. UM, Lekarskiego II prof. dr hab. Maria Iskra oraz Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Franciszek Główka, członkowie Senatu i Rady Wydziału, zaproszeni profesorowie, nauczyciele akademiccy oraz goście i rodziny.

Tego samego dnia o godzinie 12.30 odbyło się także Dyplomatorium absolwentów studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W imieniu Władz Uczelni dyplomy absolwentom studiów I stopnia wręczyła Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM oraz Dziekan Wydziału ubiegłej kadencji prof. dr hab. Włodzimierz Samborski. W uroczystości udział wzięli Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Anna Jankowska, dr hab. Przemysław Lisiński prof. UM oraz dr hab. Marcin Żarowski, członkowie Rad Wydziałów naszej Uczelni, zaproszeni profesorowie, nauczyciele akademiccy oraz goście i rodziny.

W trakcie Dyplomatoriów wręczono liczne nagrody - medale Uczelni za osiągniecia w nauce i pracy społecznej, listy gratulacyjne Rektora oraz listy Gratulacyjne Dziekana za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Dziekan dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Konkursu Prac Magisterskich dr hab. Adam Czabański wręczyli nagrody laureatom tegorocznego konkursu.

Po wręczeniu dyplomów Pani Dziekan odebrała przyrzeczenie od absolwentów.

Uroczystości uświetnił występ Chóru UMP pod batutą prof. Przemysława Pałki - Dyrygenta i Kierownika Artystycznego.

 

 

 Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu