< Cofnij

Doktorat wdrożeniowy - VI edycja rostrzygnięta

Logo

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło VI edycję programu "Doktorat wdrożeniowy". Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał dwie pozytywne decyzje MEiN.

Na naszej uczelni będą realizowane następujące doktoraty wdrożeniowe:

Przedmiotem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.