< Cofnij

Doktorat honoris causa dla profesora Romana Lesyka

Uczestnicy

Profesor Roman Lesyk, wybitny specjalista w dziedzinie chemii medycznej i farmaceutycznej, specjalizujący się w projektowaniu leków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej, przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej z Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego we Lwowie, otrzymał godność doktora honoris causa naszej Uczelni.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 14 listopada, w przededniu obchodów jubileuszu 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu, których Profesor Roman Lesyk był honorowym gościem.

Uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa przewodniczył JM Rektor profesor Andrzej Tykarski.

W swojej laudacji z okazji nadania tego zaszczytnego tytułu,  profesor Edmund Grześkowiak, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego powiedział: „Przyjmując w trakcie obchodów jubileuszu 100-lecia Wydziału Farmaceutycznego w poczet doktorów honoris causa naszej Uczelni urodzonego w Samborze pod Lwowem Pana Profesora Romana Lesyka, wieloletniego dziekana Wydziału Farmaceutycznego, prorektora ds. współpracy międzynarodowej, kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Halickiego, dokonujemy bez wątpienia symbolicznego transferu wiekowej historii, tradycji i tożsamości poznańskiej, uniwersyteckiej farmacji z jej teraźniejszością i przyszłością”. Profesor Edmund Grześkowiak wskazał także na ogromne zaangażowanie profesora Romana Lesyka w polsko-ukraińską współpracę, wymianę naukową i kulturalną, której efektem są wspólnie prowadzone prace badawcze, wymiana studentów i pracowników nauki, organizowane seminaria i konferencje naukowe.

Profesor Lucjusz Zaprutko, Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, przedstawiając sylwetkę profesora Romana Lesyka podkreślił, że najwyższą godnością naszej Uczelni obdarzony został najwybitniejszy naukowiec pracujący aktualnie na Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Daniła Halickiego we Lwowie, najwybitniejszy na całej Ukrainie wśród osób zajmujących się chemią medyczną oraz zajmujący trzecie miejsce w rankingu wszystkich naukowców z dziedziny nauk medycznych w tym kraju. Następnie profesor Lucjusz Zaprutko przypomniał historię bliskich, serdecznych kontaktów między uczelniami, wyznaczanych wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi, wymianą studentów i pracowników nauki. Profesor Lesyk współpracuje również z innymi uniwersytetami medycznymi w Polsce, a także z uczelniami w USA, Finlandii, Francji, Danii, Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, Gruzji czy Indiach.

Profesor Roman Lesyk, mający tak ogromny dorobek naukowy, jest jednocześnie człowiekiem wielu pasji. Jedną z nich jest muzyka czynnie uprawiana wraz z zespołem muzycznym „Disheveled Feather”, którą to pasję kontynuuje syn Daniło. Niecodziennym hobby profesora Lesyka jest zbieranie herbacianych łyżeczek z herbami miast, które odwiedza.

W swoim wykładzie wygłoszonym podczas uroczystości nadania godności doktora honoris causa profesor Roman Lesyk przedstawił swoją drogę naukową odwołując się do wybitnych postaci Lwowskiej Szkoły Chemii Farmaceutycznej i Organicznej, omówił współczesne osiągnięcia Lwowskiej Szkoły Chemii Leków. Podziękował za współpracę z naszym Uniwersytetem, której efektem jest blisko 40 artykułów naukowych.

W uroczystości nadania tytułu profesorowi Romanowi Lesykowi towarzyszyła żona Lilia i syn Daniło.

» Fotogaleria z wydarzenia


Helena Czechowska

Fakty UMP