< Cofnij

Doktor honoris causa profesor Admir Hadźić

Profesor Admir Hadźić, podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich,  odebrał z rąk JM rektora prof. Jacka Wysockiego tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu.

Wniosek o nadanie tej zaszczytnej godności, w imieniu środowiska akademickiego polskich anestezjologów, złożyli profesorowie: Jan Drogowski z Collegium Medicum UJ, Hanna Misiołek i Piotr Knapik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Ewa Mayzner-Zawadzka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Kubler z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz prof. Leon Drobnik z naszego Uniwersytetu.

Laudację z okazji nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Admirowi Hadźiciowi wygłosił profesor Leon Drobnik. Podkreślił w niej, że dotychczasowe osiągnięcia medyczne, naukowe i dydaktyczne profesora Admira Hadźicia stanowią piękne potwierdzenie współczesnych wysiłków nad znalezieniem bardziej bezpiecznych sposobów łagodzenia skutków urazowych metod leczenia. Głównym i najbardziej owocnym osiągnięciem profesora Hadźicia jest doskonalenie i wdrażanie nowych sposobów znieczulenia regionalnego i upowszechnienie najnowszych osiągnięć w skali światowej poprzez globalne systemy ustawicznego kształcenia.

Profesor Admir Hadźić jest absolwentem Uniwersytetu w Sarajewie. W 1989 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku  zrobił specjalizację z anestezjologii i chorób wewnętrznych. Studia doktoranckie ukończył na naszej Uczelni i w 1999 roku obronił pracę doktorską. Jest jednym z najbardziej na świecie rozpoznawalnych doktorantów naszej Uczelni, jej ambasadorem i reprezentantem polskiej społeczności anestezjologów.

Dorobek naukowy profesora Hadźicia to liczne naukowe publikacje wydawane w wielu językach, podręczniki anestezji regionalnej ale przede wszystkim ogromne zasługi na polu kształcenia internetowego wielkiej rzeszy anestezjologów na świecie. Nowojorskie Towarzystwo Anestezji Regionalnej (NYSORA), którego profesor Hadźić jest współzałożycielem, i którym obecnie kieruje, organizuje sieciowy system corocznych szkoleń dostępnych na całym świecie. Daje to możliwość ciągłej wymiany wiedzy naukowej i ustawicznego kształcenia rzeszy anestezjologów.

W pięknym, zawierającym wiele osobistych wątków wykładzie profesor Admir Hadźić podkreślił rolę swojego miejsca urodzenia - miasteczka Gorażde we wschodniej Bośni, wpływ rodziców i rolę babci, która znana była w miasteczku z leczenia ziołami, w wyborze drogi zawodowej lekarza. Ówczesna, stojąca na progu rozpadu Jugosławia, nie stwarzała jednak wielu szans rozwoju naukowego dlatego Admir Hadźić zdecydował się wyemigrować do USA. Na swojej drodze spotkał  Polaka doktora Jerzego Włókę (Jerry Vloka), który skłonił go do podjęcia studiów doktoranckich  w Poznaniu i który miał wielki wpływ na jego rozwój naukowy. Dziękując za przyznaną godność podkreślił, że w połowie przysługuje ona przyjacielowi i koledze Jerzemu.

 

Helena Czechowska

Admir Hadźić