< Cofnij

Dodatkowe środki na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

W dniu 21 sierpnia br. Rząd przyjął uchwałę zwiększającą finansowanie flagowej inwestycji naszej Uczelni o 210 mln zł. To jedna z niewielu inwestycji w Polsce, którym zwiększono budżet, co jest wyrazem uznania dla naszej sprawności i realizacji budowy zgodnie z harmonogramem.

W symbolicznej uroczystości wzięli udział: Jadwiga Emilewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Szymon Szynkowski vel Sęk - Minister do spraw Unii Europejskiej, władze Uczelni reprezentowane przez JM Rektora prof. Andrzeja Tykarskiego i prof. Zbigniewa Krasińskiego - Prorektora ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem, a także dr Krystyna Mackiewicz - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Dodatkowe środki umożliwią zakończenie realizacji budowy 5 modułów szpitalnych w pierwotnie zakładanym kształcie, pomimo wzrostu kosztów wynikających m.in. z sytuacji geopolitycznej. W pierwszym etapie ukończona zostanie budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i modułu z oddziałami zabiegowymi. Rozpoczną one pracę w nowej lokalizacji w II kwartale 2024 r. Pozostałe 3 obiekty planowane są do oddania do końca 2026 r., tak by możliwe było przeniesienie kliniki z budynku przy ul. Długiej, jednostek pracujących na bazie obcej oraz części kliniki ze starych budynków przy ul. Przybyszewskiego. Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny to najważniejsza w historii UMP inwestycja o wartości ponad 850 mln zł. Dzięki niej, nie tylko zapewnimy znakomite warunki leczenia dla  pacjentów, ale także dajemy sobie szansę rozwoju naukowego i tworzymy świetne warunki dydaktyczne dla naszych studentów. 

Dodatkowe środki na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu Dodatkowe środki na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

Dodatkowe środki na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu Dodatkowe środki na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

 

EBI logo

Logotypy