< Cofnij

Dobro narodowe - 80 lat profesor Marianny Zając

Zdjęcie

18 października w Centrum Biologii Medycznej spotkali się współpracownicy i  uczniowie Pani Profesor Marianny Zając, żeby wyrazić należny szacunek dla dokonań Jubilatki, w dniu jej 80-tych urodzin.

W szczególnie serdeczny sposób o Jej zasługach mówił Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, nazywając profesor Mariannę Zając „dobrem narodowym”. Podkreślał Jej niespotykaną aktywność naukową i dydaktyczną, która przyczyniła się do tego, że Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej naszego Uniwersytetu, stały się wiodącym, innowacyjnym ośrodkiem w swojej dziedzinie. Sylwetką Jubilatki przedstawiła zgromadzonym gościom prof. dr hab. Anna Jelińska, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej.

Profesor dr hab. nauk farmaceutycznych Marianna Zając, absolwentka naszej Uczelni, po studiach rozpoczęła pracę na Wydziale Farmaceutycznym, z którym była związana nieprzerwanie przez 55 lat i do dziś tej naukowej współpracy nie zakończyła. Pokonując wszystkie szczeble kariery naukowej, przez wiele lat była kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej. Jej szczególne osiągnięcia naukowe dotyczą analizy i trwałości leków. Jest autorką 42 książek i monografii, wychowawcą wielu pokoleń farmaceutów, naukowców i praktyków. Szczególną zasługą Pani Profesor jest także owocna współpraca z otoczeniem biznesowym farmacji, co skutkuje wieloma opracowaniami na rzecz przemysłu farmaceutycznego. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać wykładu na temat problemów i sukcesów w leczeniu niektórych chorób wirusowych wygłoszonego przez Jubilatkę. Drugi wykład pt. „Przestępczość farmaceutyczna w dobie technologii - operacja Wulkan” zaprezentował prof. dr hab. Zbigniew Fijałek.

» Fotogaleria