< Cofnij

Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych

Uczestnicy konferencji

W dniach 11-12 czerwca 2022 r. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej.

Ideą Konferencji było ukazanie aktualnych doniesień i rekomendacji, nowych perspektyw oraz praktycznych zaleceń terapii zaburzeń metabolicznych oraz aspektów z nimi związanych. Konferencja przyjęła w tym roku formę dwudniową, obejmującą dzień wykładowy oraz dzień warsztatowy. Podczas pierwszego dnia mogliśmy wysłuchać wykładów on-line, z kolei drugiego dnia zaprosiliśmy Uczestników w mury naszej Uczelni, aby w pełni wykorzystać potencjał warsztatów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znani oraz cenieni specjaliści z zakresu dietetyki. 

Serdecznie dziękujemy Patronom, Sponsorom, Partnerom, Gościom, a przede wszystkim Uczestnikom! Gratulujemy również osobom nagrodzonym w sesji prac własnych!