< Cofnij

Cztery razy A

Z satysfakcją informujemy, że komunikatem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) wszystkim Wydziałom naszej Uczelni zarekomendowana została kategoria A, w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017.

Uzyskanie kategorii A było możliwe dzięki systematycznej i odpowiedzialnej pracy wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu. Osobne podziękowania należą się zespołom dziekańskim opracowującym wiosną tego roku ankietę parametryczną, pracownikom Biblioteki Głównej, Działu Informatyki, Działu Analiz i Rozwoju, a także Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami.