< Cofnij

Collegium Pharmaceuticum - generalny wykonawca wybrany!

Uczestnicy spotkania

Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę Collegium Pharmaceuticum. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wygrała Firma ALSTAL. W dniu 23 lipca br.  JM Rektor prof. Andrzej Tykarski podpisał umowę na realizację inwestycji. To kolejny krok zbliżający nas do utworzenia nowej siedziby dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego. Czekaliśmy na to blisko 70 lat - powiedział podczas spotkania prof. Andrzej Tykarski. Prezes Firmy ALSTAL Jarosław Szczupak zapowiedział symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego na początek października, choć oczywiście prace ruszą jeszcze w wakacje.

Na realizację całej inwestycji przewidziano 20 miesięcy. Firma ALSTAL współpracowała już z sukcesem z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy realizacji II etapu Centrum Symulacji Medycznej.

Projekt finansowany jest z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania