< Cofnij

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Logotypy
Prace budowlane nad kolejnym projektem UMP nie zwalniają tempa. Nowy budynek Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem powstaje w kampusie akademickim przy ul. Rokietnickiej. Będzie to nowoczesna siedziba dydaktyczna i badawcza Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładu Medycyny Środowiskowej, Zakładu Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Zakończono prace ziemne, powstała kondygnacja na poziomie -1 oraz przygotowano pierwszy strop. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.

Projekt pn. „Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.01.01.00-30-0009/19. Łączna wartość projektu wynosi 36 970 039,98 zł z czego wartość dofinansowania z EFRR: 12 451 739,30 zł, a wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 751 574,78 zł.

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami

Collegium Humanum - pierwszy etap budowy za nami