< Cofnij

Co licealista wie o laboratorium?

Akcja "Co licealista wie o laboratorium" miała miejsce w styczniu i w lutym. Seminaria prowadzone przez studentów Analityki Medycznej odbywały się w liceach na terenie Poznania oraz w szkołach w Chodzieży, Lesznie i Gostyniu.

Uczniowie byli zainteresowani naszym kierunkiem studiów i zadawali liczne pytania dotyczące perspektyw, kryteriów rekrutacji i samego programu studiów.

Na koniec każdego seminarium w liceum uczestnicy dostawali materiały promocyjne UMP oraz krótki test do rozwiązania z pytaniami z zakresu chemii, biologii oraz fizyki. Dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół  zorganizowany został "dzień na uczelni" w trakcie którego mogli obejrzeć pracownie w których na co dzień mamy zajęcia.

Ze wszystkich uczestników jacy brali udział w teście wyłoniono 40 osób które w dniach 11 i 25 kwietnia uczestniczyły w pokazowych zajęciach na Uniwersytecie.

W Katedrze Mikrobiologii Farmaceutycznej mogli poznać metody diagnostyczne oraz cechy charakterystyczne takich patogenów jak Staphylococcus  aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherischia coli oraz Candida albicans. W trakcie pokazu odbyło się krótkie seminarium na temat podstawowych zasad pracy w laboratorium i metod wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej.

W Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przyszli studenci mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszą aparaturą oraz technikami wykorzystywanymi w pracowniach analitycznych. Prowadzący zadbali także o kilka pokazowych reakcji przydatnych do tegorocznego egzaminu maturalnego z zakresu redoksymetrii oraz alkacymetrii.

W Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej odbywały się pokazowe ćwiczenia  na których abiturienci mogli zapoznać się ze sprzętem, prowadzonymi badaniami oraz metodami analitycznymi. W trakcie zajęć odbyło się również seminarium zapoznające ich z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz regulacjami dotyczącymi diagnostów laboratoryjnych. W ramach pokazowych ćwiczeń brali udział w oznaczaniu panelu lipidowego.

Akcja zakończyła się dużym sukcesem ze względu na spore zainteresowanie kierunkiem studiów oraz naszym Uniwersytetem. Z pewnością prowadzona będzie w przyszłych latach.

 

Co licealista wie o laboratorium?