< Cofnij

Certyfikat "Gold Status” Europejskiego Towarzystwa Udarowego

Oddział Udarowy Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego naszej uczelni, zlokalizowanej w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu, kierowanej przez prof. dra hab. Radosława  Kaźmierskiego w grudniu 2017 r. uzyskał certyfikat „Gold Status” Europejskiego Towarzystwa Udarowego (Eropean Stroke Organization).

W 2017 r. tylko 5 Oddziałów Udarowych w Polsce spełniło kryteria wymagane, aby otrzymać certyfikat (Gold lub Platinum Status).

Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu „Angels”.

Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie.

Projekt posiada Globalny Komitet Sterujący (światowi eksperci w dziedzinie udarów mózgu) oraz Polski Komitet Sterujący (krajowi eksperci w dziedzinie udarów mózgu), który nadzoruje oraz wspiera projekt w Polsce.

Zdjęcie
Thomas Fisher lider inicjatywy Angels w Niemczech wręcza certyfikat kierownikowi kliniki prof. Radosławowi Kaźmierskiemu

Zdjęcia
Członkowie komitetu sterującego Angels i laureaci programu w roku 2017.

Zdjęcie
Certyfikat