< Cofnij

Certyfikat akredytacyjny dla Pracowni Hemogenetyki

Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pozytywnie zakończyła proces Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie jednocześnie spełniając wymagania Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikat jest dowodem jakości wykonanych badań genetyczno-sądowych w laboratorium.

Certyfikat akredytacyjny