< Cofnij

Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego rozpoczęta

Zdjęcie

Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny
centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)

W dniu 28 lipca 2021 roku została uroczyście zainagurowana budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Znamienici goście, przyjaciele i sygnatariusze projektu w osobach Pani Poseł Jadwigi Emilewicz, Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Z-cy Prezesa NIK Tadeusza Dziuby uświetnili dzisiejszą uroczystość, której gospodarzem był prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nie zabrakło Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz p.o. Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego dr Krystyny Mackiewicz z zespołem dyrekcyjnym. Wykonawcę projektu - firmę Warbud - reprezentował Prezes Jerzy Werle.

Przy akompaniamencie Radosława Matei uroczystość poprowadził aktor Radosław Elis.

Na mocy podjętej w dniu 7 stycznia 2020 roku uchwały Rada Ministrów ustanowiony został program wieloletni pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”. Wykonawcami Programu są Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a wartość Programu wynosi 590.978.000 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 520.370.000 zł.

Inwestycja współfinansowana jest też ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Szpitalny Oddział Ratunkowy) oraz kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS).

Uniwersytet Medyczny zabiegał o budowę szpitala z integracją lecznic przez ostatnie 4 lata. Poznańskie szpitale kliniczne zlokalizowane są w starych, zabytkowych obiektach, których nie można w pełni dostosować do współczesnych standardów. Utrudnia to także zapewnienie ciągłości leczenia, a także wpływa na większe koszty utrzymania. Dlatego też tak ważne było ustanowienie programu wieloletniego przez Radę Ministrów. Szpital powstanie na terenie przekazanym Uniwersytetowi przez Miasto Poznań.

Inwestycja realizowana jest w latach 2020-2025 i zakłada powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej, jak również przeniesienie do nowego obiektu działalności Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu oraz Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zlokalizowanych obecnie w zabytkowych obiektach szpitalnych, w odniesieniu do których brak jest możliwości ich dostosowania do wymaganych przepisami wymogów. To jedna z najważniejszych inwestycji, które realizowane będą w Poznaniu i Wielkopolsce. Dzięki pozyskanym rządowym środkom powstanie nowoczesny szpital integrujący kluczowe obszary działalności medycznej.

Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przewiduje realizację inwestycji o szacunkowej powierzchni użytkowej około 45 tys. m2. Nowy obiekt łączyć będzie działalność medyczną zabiegowych oddziałów szpitalnych ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, którego budowa jest newralgiczną kwestią dla zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Poznania. W ramach inwestycji, obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakłada się powstanie nowoczesnych centralnych bloków operacyjnych z 15 salami operacyjnymi oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (50 stanowisk), które stanowić będą wsparcie zarówno dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, centralnych bloków operacyjnych, jak i dla oddziałów szpitalnych: chirurgii, ortopedii, kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, hipertensjologii, neurochirurgii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, endokrynologii, diabetologii oraz urologii.

Szpitalny Oddział Ratunkowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wraz z blokami operacyjnymi zostanie oddany do użytku na przełomie lat 2024/2025.

Ponadto w nowym obiekcie szpitalnym świadczenia zdrowotne udzielane będą w ramach oddziału chirurgii jednego dnia oraz ambulatorium. W szpitalu swoje miejsce znajdzie również nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej, radiologii zabiegowej, jak również laboratorium i apteka szpitalna. Zarówno dla Uniwersytetu, jak i dla Szpitala, niezmierne istotne jest również stworzenie zaplecza dydaktycznego obejmującego sale dydaktyczne i salę audytoryjną, co zapewni nowoczesne warunki kształcenia kolejnych pokoleń kadry medycznej.

Koncepcja architektoniczna CZSK oparta jest o współczesne standardy projektowania obiektów szpitalnych: niska zabudowa, modułowe bloki zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni, efektywny układ ciągów komunikacyjnych, działalność operacyjna i zabiegowa skumulowana w jednej przestrzeni, niekrzyżujące się drogi dla ruchu ambulatoryjnego i szpitalnego, 2-osobowe sale chorych dla pacjentów, przestrzeń dla rodzin pacjentów. Takie podejście do projektowania umożliwi nie tylko stworzenie nowoczesnego obiektu pod względem medycznym, ale także zapewni komfortowe warunki pobytu dla pacjentów. Jednocześnie likwidacja obiektów szpitalnych w zabytkowych budynkach oraz konsolidacja działalności szpitali w nowym obiekcie umożliwi osiągnięcie synergii wynikającej z połączenia szpitali, zarówno w obszarze działalności medycznej (w tym optymalne wykorzystanie potencjału sprzętowego, technologicznego oraz personelu medycznego przez wspólne korzystanie z diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego), jak i w niemedycznych aspektach funkcjonowania tych podmiotów, tj.: centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, magazyny, administracja, usługi techniczne.

» Fotogaleria z rozpoczęcia budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego


Kluczowe fakty o Centralnym Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym (CZSK):

 

EBI logo

Logotypy