< Cofnij

Biofizyka a medycyna

Sympozjum poświęcone zastosowaniom fizyki i biofizyki w stomatologii i medycynie odbywało się w dniach 29 i 30 września w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym. Tematem wiodącym była biomechanika i jej wykorzystanie w stomatologii i medycynie. Organizatorami Sympozjum byli Katedra Biofizyki oraz Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji naszego Uniwersytetu. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu przewodniczył prof. Leszek Kubisz, kierownik Katedry Biofizyki.

W spotkaniu udział wzięli naukowcy reprezentujący inne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze w kraju i za granicą, dlatego Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a jego tematyka była bardzo obszerna i obejmowała zarówno możliwości diagnostyczne, jak i możliwości odzyskiwania funkcjonalności organizmu poprzez nowoczesne, szybko rozwijające się metody rehabilitacyjne.

Prezentowane podczas Sympozjum zagadnienia to kwestie zaburzeń zgryzu, osteogenezy, właściwości materiałów stomatologicznych i tkanek oraz drgań generowanych w naturalny sposób w organizmie człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje posturografia, czyli badanie polegające na pomiarze siły nacisku na podłoże. Ma ono ogromne znaczenie w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zaburzeń posturalnych. Stabilna postawa ciała człowieka jest wynikiem współdziałania narządów zmysłu nad którymi czuwa układ nerwowy. Ze względu na złożoność procesu utrzymania równowagi jej diagnostyka jest trudnym zagadnieniem. Komputerowa posturografia dynamiczna jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, ale także służy rehabilitacji. Postęp technologiczny sprawia, że możliwym stało się połączenie ćwiczeń fizycznych z grami komputerowymi i tym samym zastosowanie ich w rehabilitacji.

Wibrometria laserowa to także jeden z tematów Sympozjum. To nowatorska metoda pozwalająca na pomiary drgań bez bezpośredniego kontaktu z badanym obiektem. Dzięki temu wyeliminowane są czynniki zakłócające pomiar. Dopplerowskie wibrometry laserowe znajdują zastosowanie w badaniu słuchu, a dzięki niespotykanej wcześniej dokładności i rozdzielczości, otwierają nowe możliwości dla lepszego poznania mechanizmów słyszenia.

Sympozjum towarzyszą warsztaty poświęcone wibrometrii, reologii, terapii manualnej, posturografii, a także sesja posterowa ciągła.

 

Biofizyka a medycyna

Biofizyka a medycyna

Biofizyka a medycyna