< Cofnij

Biała Sobota

Biała Sobota - 10.12.2016

BĄDŹ SPRAWNY
UNIWERSYTET MEDYCZNY: STUDENCI - SENIOROM
Zapraszamy osoby starsze oraz ich opiekunów

Jak pokazują badania, niedodiagnozowanie osób starszych w zakresie tzw. wielkich zespołów geriatrycznych oraz niesprawność są ściśle ze sobą powiązane. W związku z tym Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej zaprasza osoby starsze na Białą Sobotę, podczas której studenci Uniwersytetu Medycznego pod nadzorem nauczycieli akademickich wykonywać będą:
- ocenę funkcji poznawczych pod kątem analizy zaburzeń pamięci
- ocenę sprawności fizycznej dla analizy ryzyka upadków
- ocenę stanu odżywiania pod kątem ryzyka niedożywienia
- ocenę poprawności farmakoterapii - przegląd pobieranych leków i poradnictwo lekowe.

W Białej Sobocie udział wezmą studenci zrzeszeni w kołach naukowych przy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej (Studenckie Koło Naukowe Geriatrii i Medycyny Paliatywnej oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Gerontologicznej) i inni oraz następujący nauczyciele akademiccy, pracownicy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej:
- prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis - lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej
- dr Ewa Deskur - lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej
- dr Arkadiusz Styszyński - lekarz, specjalista geriatrii
- dr Roma Krzymińska-Siemaszko - dietetyk, fizjoterapeuta
- mgr Marta Lewandowicz - dietetyk
- dr Agnieszka Neumann-Podczaska - farmaceuta (Katedra Geriatrii i Gerontologii, WNoZ).

Biała Sobota odbędzie się w Hospicjum Palium, działającym w ramach Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego (os. Rusa 25A, dojazd tramwajem linii 1, 16, 18 lub autobusem linii 66, 81, 84) w godzinach 10.00-14.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W związku z koniecznością poświęcenia wystarczającej ilości czasu każdemu zainteresowanemu polecamy wcześniejsze zarejestrowanie się w Sekretariacie Katedry pod numerem 61 873-83-03 w godzinach 7.00-15.00.

Patronat:
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dyrekcja Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Patronat naukowy:
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański

Logo PTG