< Cofnij

Best International Student in Poland

Gala

Z ogromną radością informujemy, że Shamiram 'Shammy' Benjamin, studentka UMP na kierunku lekarskim w języku angielskim, otrzymała tytuł "Best International Student in Poland" w kategorii studiów magisterskich w konkursie Interstudent 2023 organizowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", pod honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda została wręczona podczas Gali Konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce" w Białymstoku 9 lutego. Jury konkursu, któremu przewodniczył prof. Arkadiusz Mężyk, oparło swoją decyzję na długiej i imponującej liście osiągnięć, które studentka zdołała zrealizować podczas swojego krótkiego pobytu w Polsce.

Od momentu przyjazdu do Polski, Shamiram 'Shammy' Benjamin podjęła pracę na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej, pełniąc funkcję przewodniczącej dwóch organizacji studenckich i koordynatorki klubów studentów zagranicznych. Pomagała również w organizacji imprez adaptacyjnych dla nowych studentów i współpracowała z absolwentami w celu stworzenia możliwości odbywania praktyk klinicznych za granicą. Przygotowała także serię dokumentów i filmów instruktażowych dla studentów, dotyczących ważnych procedur i formalności związanych z pobytem w Polsce, jednocześnie promując różnorodność międzynarodowej społeczności akademickiej poprzez wzbogacanie programu kulturalnego wydarzeń uniwersyteckich.

Pomimo licznych zobowiązań, znalazła również czas na wolontariat na oddziałach klinicznych Uniwersytetu, w organizacji charytatywnej "Bread of Life" oraz w poznańskim zborze Kościoła Baptystów. Brała też udział w manufakturze środków ochrony osobistej podczas kryzysu pandemicznego.

Shammy poprowadziła wykłady dla  studentów w ramach programu "Student w roli nauczyciela", a także dla uczniów szkół średnich w Poznaniu i za granicą. Jako aktywna sportsmenka, założyła Studencki Klub Boksu Fitness. Oprócz tego, co imponujące, ma na koncie 7 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, o łącznym indeksie IF 11,159. Studentka przyczyniła się również do międzynarodowej promocji Uczelni i Polski, pełniąc funkcję Cyfrowej Ambasadorki NAWA, biorąc udział w licznych inicjatywach, występując w filmach promocyjnych i sesjach zdjęciowych Uczelni, oraz prowadząc wideobloga na YouTube.

Za te i inne osiągnięcia otrzymała liczne nagrody od Uczelni i naszej międzynarodowej społeczności studenckiej. Jesteśmy bardzo dumni, że jej wysiłki zostały docenione również na poziomie krajowym.

Serdeczne gratulacje!