< Cofnij

8th European Federation of Radiographers, Annual General Meeting - sprawozdanie

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w tym roku już po raz 4 Polskie Towarzystwo Elektroradiologii wzięło udział w corocznym spotkaniu EFRS (European Federation of Radiographers) 8th EFRS AGM, które odbywało się w dniach  6-7.11.2015 r. EFRS AGM zorganizowano po raz ósmy, natomiast po raz pierwszy w historii EFRS spotkanie to miało miejsce w Polsce, w Krakowie.

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Techników Elektroradiologii miało zaszczyt współorganizować zjazd. EFRS AGM stanowi niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ ma na celu wypracowanie jednolitych standardów dotyczących naszego zawodu w całej Europie. Rokrocznie poruszane są kwestie dotyczące regulacji nauczania na poziomie europejskim.

W tym roku, w ramach obrad, omówione zostały następujące dokumenty:

  1. Dokument EQF 6 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie licencjackim
  2. Dokument EQF 7 dotyczący standardów kształcenia elektroradiologów na poziomie magisterskim - dokument w przygotowaniu
  3. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo pacjenta w radioterapii i radiologii w Europie
  4. Dokument HERCA (Heads of European Radiological Protection Competent Authorities)
  5. PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging)

Ponadto w tym roku EFRS zatwierdziło członkostwo nowego towarzystwa: Association des Professionnels en Imagerie Medicale (APIM) oraz przyjęto w poczet „Affiliate Member” trzy kolejne uczelnie:

  1. Medical University of Plovodir, Bułgaria
  2. Medi Zentrum fur Medizinishe Bildung,  Bern, Switzerland
  3. Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Pod koniec pierwszego dnia spotkania omówione zostały zmiany w statucie EFRS oraz plany na lata 2013-2016 dotyczące organizacji stowarzyszenia, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa pacjenta, a także profesji elektroradiologa. Sprecyzowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w dokumencie EQF 6 stanowi główne zadanie EFRS na kolejny rok działalności.

Drugiego dnia obrad EFRS głównymi tematami były: PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging) oraz podsumowanie prac nad dokumentami odnoszącymi się do standardów kształcenia (European Qualification Framework EQF 7 oraz EQF 6). Dokument EQF 6 dotyczy standardów nauczania i kwalifikacji elektroradiologów na poziomie studiów licencjackich. Dokument ten stanowi punkt wyjścia do tworzenia standardów nauczania na poziomie wszystkich krajów UE. Obecnie trwają prace nad dokumentem EQF 7, który będzie dotyczył poziomu kształcenia na studiach magisterskich.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej EFRS.

 

Anna Kowalik, Jolanta Tomczak, Bartosz Bąk, Aleksandra Kaczmarek
Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
www.pte.net.pl